โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านเจ้าขรัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 0-7649-0123

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ

วันที่ 13 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านเจ้า เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ทางโรงเรียนบ้านเจ้าขรัว ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

บทความล่าสุด