โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านเจ้าขรัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 0-7649-0123

พิธีมอบรางวัลครูดีศรีตะกั่วทุ่ง

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว นำโดยนางอำภา ปานพืช และคณะครูเข้าร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพจารย์และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และกิจกรรม “พิธีมอบรางวัลครูดีศรีตะกั่วทุ่ง” ซึ่งได้แก่นางอำภา ปานพืช เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาชีพครูอันเป็นความภาคภูมิใจในการสร้างคนมีคุณภาพออกสู่สังคม ณ ห้องประชุมสระวังทอง โรงแรมเอราวัณ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

บทความล่าสุด