โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านเจ้าขรัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 0-7649-0123

นางอำภา ปานพืช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าขรัว

นางอำภา ปานพืช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าขรัว พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนาย นายโชคชัย ทิพย์รองพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบารา ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และแนะนำศึกษาดูงานต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทางโรงเรียนบ้านปากบารา เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความรู้ที่มีประโยชน์

บทความล่าสุด