โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านเจ้าขรัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 0-7649-0123

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป

โดยในงานมี กิจกรรมการแสดง กิจกรรมแลกของขวัญ เล่นเกมส์ต่างๆ แจกของรางวัลและเลี้ยงอาหารนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 65 คน
เพื่อให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางโรงเรียนจึงขประชาสัมพันธ์มายังท่านผู้ใหญ่ใจบุญ ร่วมสนับสนุน ขนมอาหาร เครื่องดื่มและของขวัญต่างๆ ตามความเหมาะสม
สามารถติดต่อเพื่อให้อนุเคราะห์ได้ที่เบอร์
083-3964255 ครูอำภา ปานพืช
086-2784785 ครูจิราวรรณ ตนคลัง
ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ครับ😍😍😍

บทความล่าสุด