โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านเจ้าขรัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 0-7649-0123

เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม

🤩🤩🤩วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 นางอำภา ปานพืช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าขรัว
พร้อมด้วยคณะครูได้นำตัวแทนนักเรียน จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.เด็กชายชาอิต วงศ์กล้า 2. เด็กชายภูมินทร์ หอมหวน 3.เด็กชายธนรัฐน์ ไมหมาด ครูที่ฝึกสอนได้แก่ 1.นายวีรศักดิ์ งามทรัพย์ 2.นายวิโรจน์ หอมรสกล้าเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาควนโคน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในกลุ่มสาระหุนยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 จำนวน 1 รายการ🥰🥰🥰

บทความล่าสุด